Alfa Romeo GTV Veloce 1750 ’69

  • date
  • 08/01/2015

Štastné a veselé Vianoce!
Ďakujeme vám všetkým za vašu priazeň v tomto roku a dúfame, že nám budete verní aj v tom ďaľšiom. Hádam vás tieto fotky Alfa Romeo GTV Veloce 1750 ’69 potešia rovnako ako nás tešila práca na ňom.
Pokojný zvyšok sviatkov a všetko dobré do nového roka 2015 vám praje Royal Garage!

Leave a reply

Fields marked with * are required