Audi S5

  • date
  • 29/01/2014

Audi S5 prešlo dôkladný umývaním, dekontamináciou laku, 2 stupňovým leštením a čistením interiéru v rámci programu Luxury Detail. Okrem toho boli na aute vytiahnuté preliačeniny na zadnom blatníku a prevalená strecha bola opravená gitovaním a následne bola nalakovaná. Neskôr prišla na strechu carbonová fólia a na okná boli aplikované zatmavovacie fólie.

Na ochranu laku bol aplikvané 2 vrstvy vosku Supernatural od Dodo Juice a na disky bol použitý vosk Swissvax Autobahn. Koža bola ošetrená a impregnovaná produktami Colourlock a na okná boli aplikované tekuté stierače Ceramic PRO Rain.
Leštenie bolo tradične robené s mašinami Rupes S.p.A. a pastami Scholl Concepts.

Photos by TheVisionPhotos

Leave a reply

Fields marked with * are required