BMW 5 Series Gran Turismo

  • date
  • 06/03/2014

Kompletná korekcia laku vrámci programu Ultimate Detail s 3 stupňovým leštením. Následná aplikácia 2 vrstiev keramickej ochrany Ceramic PRO Light na lak a disky, aplikácia tekutých stieračov, impregnácia pneumatík, oživenie a ochrana plastových častí vozidla a oživenie testení.

Foto: TheVisionPhotos

Leave a reply

Fields marked with * are required