Mercedes-Benz C-Class

  • date
  • 28/05/2013

Mercedes-Benz C-Class podstúpil program Ultimate Detail na úplnú korekciu laku. Cieľom bolo dostať auto do lepšieho stavu ako pred kúpou. Na ochranu laku bola následne použitá ochrana Glasscoat COSMIC od POLISHANGEL.

Leave a reply

Fields marked with * are required