Porsche Cayenne

  • date
  • 22/05/2013

Vozidlo prešlo programom Ultimate s ochranou Ceramic PRO Light (2 vrstvy) a v interiéri bola okrem hĺbkového čistenia a renovácie kože spravená aj oprava kože na volante

Leave a reply

Fields marked with * are required