Renault Megane RS

  • date
  • 06/10/2015

Pred a po fotogragie Renaultu Megane RS. O exteriérovú časť nebolo v minulosti príliš starané a Megane prišiel celý doškrabaný, v celkovo dosť zlom stave po estetickej stránke. Odstraňovanie nálepiek, celkové čistenie a dekontaminácia laku, následné niekoľkostupňové leštenie, aplikácia Ceramic Pro Sport a výsledok môžete vidieť aj Vy.
#RoyalGarage je certifikovaný aplikátor a distribútor produktov #CERAMICPRO pre Českú republiku a Slovensko.

Leave a reply

Fields marked with * are required