Toyota Avensis

  • date
  • 24/09/2013

3 stupňové leštenie a aplikácia keramickej ochrany laku Ceramic PRO Light v 2 vrstvách. Okrem toho samozrejme dôkladne vyčistený a impregnovaný interiér, ochrana diskov, tekuté stierače…

Leave a reply

Fields marked with * are required